Wykaz dokumentów dotyczących kredytowanej nieruchomości

Zakup nieruchomości na kredyt to spore wyzwanie i wymaga skompletowania wielu dokumentów. Dokumenty te możemy podzielić w zasadzie na dwie grupy. Jedna to dokumenty potwierdzające nasze dane, stan majątkowy, zatrudnienie oraz zarobki. Pozostałe dotyczą zaś samej nieruchomości. Każdy bank ma prawo wymagać dodatkowych zaświadczeń jednak w decydującej większości wymagane dokumenty zależą od rodzaju nabywanej nieruchomości.

Zakup nowego domu jednorodzinnego (rynek pierwotny)

  • Aktualny odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości (ważność dokumentu 3 miesiące)
  • Jeżeli budynek posiada Księgę Wieczystą – dokument świadczący, że o odbiorze budynku.
  • Jeżeli nieruchomość, na której posadowiony jest budynek, obciążona jest hipoteką zabezpieczającą kredyt zaciągnięty na realizację inwestycji – zaświadczenie banku-wierzyciela zawierające zgodę na wyłączenie nieruchomości mającej stanowić przedmiot kredytowania, spod obciążenia hipotecznego oraz warunki tego wyłączenia
  • Oświadczenie Zbywcy nieruchomości na formularzu banku lub oświadczenie wystawione na innym druku jeśli tylko będzie ono zawierało wszystkie informacje zawarte na druku bankowym
  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy Klientem a Zbywcą (umowa powinna zawierać określenie Zbywcy, adres nieruchomości, która ma być kredytowana, wielkość powierzchni użytkowej nieruchomości, cenę zakupu, planowany termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży)
  • Wyciąg z KRS Zbywcy / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej inwestora zastępczego.

   Zakup używanego domu jednorodzinnego (na rynku wtórnym)

  • Aktualny odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości (ważność dokumentu 3 miesiące)
  • Jeżeli budynek posiada Księgę Wieczystą – dokument świadczący, że o odbiorze budynku.
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:
  • Umowa nabycia przez Zbywcę prawa własności nieruchomości (sporządzona w formie aktu notarialnego) lub
  • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku lub
  • Umowa darowizny tej nieruchomości na rzecz Zbywcy
  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy Klientem a Zbywcą (umowa taka powinna zawierać informacje dotyczące Zbywcy nieruchomości, adres nieruchomości, wielkość powierzchni użytkowej / mieszkalnej, cenę zakupu, termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży)

Zakup nowego mieszkania (na rynku pierwotnym)

 • Aktualny odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości (nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy)
 • Jeżeli nieruchomość nie jest ujawniona w księdze wieczystej – dokument świadczący, że przedmiot kredytowania został oddany do użytkowania
 • Jeżeli nieruchomość, na której posadowiony jest budynek, obciążona jest hipoteką zabezpieczającą kredyt zaciągnięty na realizację inwestycji – zaświadczenie banku-wierzyciela zawierające zgodę na wyłączenie nieruchomości mającej stanowić przedmiot kredytowania, spod obciążenia hipotecznego oraz warunki tego wyłączenia
 • Oświadczenie Zbywcy nieruchomości na formularzu banku ? do pobrania (możliwe jest przyjęcie oświadczenia wystawionego na innym druku pod warunkiem, że będzie ono zawierało wszystkie informacje zawarte na druku bankowym)
 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy Klientem a Zbywcą (umowa powinna zawierać określenie Zbywcy, adres nieruchomości, która ma być kredytowana, wielkość powierzchni użytkowej nieruchomości, cenę zakupu, planowany termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży)
 • Wyciąg z KRS Zbywcy / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej inwestora zastępczego.

Zakup używanego mieszkania (na rynku wtórnym)

 • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości
 • Jeżeli nieruchomość nie jest ujawniona w księdze wieczystej – dokument świadczący, że przedmiot kredytowania został oddany do użytkowania
 • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:
 • Umowa nabycia przez Zbywcę prawa własności nieruchomości (sporządzona w formie aktu notarialnego) lub
 • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku lub
 • Umowa darowizny tej nieruchomości na rzecz Zbywcy
 • Przydział własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wraz z zaświadczeniem ze spółdzielni informującym, że lokal objęty tym prawem jest wolny od jakichkolwiek obciążeń lub
 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy Klientem a Zbywcą (umowa taka powinna zawierać informacje dotyczące Zbywcy nieruchomości, adres nieruchomości, wielkość powierzchni użytkowej / mieszkalnej, cenę zakupu, termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży)