Koszty uboczne kredytu hipotecznego

Na podstawie informacji Komisji Nadzoru Finansowego opisujemy koszty uboczne kredytu. Są to „ukryte” koszty, które w ostatecznym rozrachunku należy wziąć pod uwagę przy liczeniu kosztu kredytu.

Dodatkowe koszty kredytu muszą być dokładnie określone w umowie kredytowej. Mogą to być:

marża banku

Jest to składowa część oprocentowania kredytów udzielanych przez bank.
Podczas zaciągania kredytu należy wykorzystać możliwość negocjowania marży.

prowizja od udzielonego kredytu

Jest to kwota, jaką trzeba zapłacić bankowi za przyznanie kredytu, ustalona jako procent od wysokości kredytu; kredytobiorca płaci prowizję jednorazowo, w momencie zaciągania kredytu. Niektóre banki dodają prowizję do kredytu i rozkładają jej spłatę. Oznacza to podwyższenie oprocentowania.

koszt wcześniejszej spłaty kredytu

Częściowa lub całkowita spłata kredytu przed upływem deklarowanego okresu kredytowania jest często związana z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. Najczęściej dotyczy określonego czasu obowiązywania umowy. Wcześniejsza spłata może się wiązać z koniecznością sporządzenia odpłatnego aneksu do umowy.

przewalutowanie kredytu

Oznacza możliwość zmiany waluty kredytu na inną walutę w okresie kredytowania. Może się to wiązać z pobraniem przez bank dodatkowej prowizji (najczęściej od 1 do 2,5% lub ustalona kwotowo). W większości banków zmiana waluty kredytu na PLN jest bezpłatna. Opłata pobierana jest w przypadku przewalutowania kredytu na jedną z walut obcych.

obowiązkowe ubezpieczenia kredytu

Przy udzielaniu kredytów hipotecznych zwykle obowiązkowe jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości z cesją na bank. Jeśli kredytowana nieruchomość ulegnie zniszczeniu (pożar, zalanie, itp.), bank odzyska pieniądze z polisy ubezpieczeniowej. Dodatkowo, banki często wymagają obowiązkowego ubezpieczenia na życie, od utraty pracy itp., co stanowi dodatkowy koszt.

dodatkowe zabezpieczenia kredytu

Dodatkowym zabezpieczeniem może być np. założenie płatnego konta w banku. Jeżeli wartość zabezpieczenia hipotecznego spada bank może zażądać innych dodatkowych zabezpieczeń jak np. lokata lub inna nieruchomość.

koszty uboczne kredytu

Źródło: http://knf.gov.pl

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz